مجموعه ایلیا – جلد هفتم – انتشارات ابراهیم (کمیکا)

ایلیا جلد هفتم

25,000 تومان

    ناشر:

    • انتشارات ابراهیم (کمیکا)

    نویسنده:

    • امین توکلی

ایلیا (جلد هفتم)

بیماری به شدت در سطح شهر پخش شده است! این بیماری به نزدیک ترین افراد ایلیا هم سرایت کرده است! ظرفیت بیمارستان های شهر پر شده و دیگر امکان پذیرش از سمت بیمارستان مقدور نیست. شهردار و وزیر و بقیه افراد مهم شهر جلسه های متعددی برگزار میکنند تا راه چاره برای نجات از این بیماری پیدا کنند.
هم زمان پرفوسور به اتفاقاتی مشکوک می شود…

با خرید این کتاب 2,500 تومان اعتبار هدیه دریافت کنید